Денислав Георгиев

  • Администрация
  • Физическо лице

Организация:
E-mail: dgeorgiev@abcbg.com
Web страница: http://www.denislavgeorgiev.eu

ivan ivanov

  • Администрация
  • Физическо лице

Организация:
Web страница: http://www.abv.bg

Gabriela Ivanova

  • Администрация
  • Физическо лице

Организация:
E-mail: tira68@gmail.com

Мариана Аккрапат

Физическо лице

Организация: Шери лъкшъри травел
E-mail: mery.akkarpat@gmail.com

Чавдар Тодоров

  • Администрация
  • Физическо лице

Организация:

Цветомила Димитрова

Физическо лице

Организация:
E-mail: cvetomiladimitrova@abv.bg

Стефан Христов

Търговска фирма

Организация: City Hotel Blagoevgrad
E-mail: cityhotelbg@abv.bg
Web страница: https://cityhotelbg.com

Красимир Йосифов

Физическо лице

Организация:
E-mail: kragin@abv.bg

Янко Кръстев

Търговска фирма

Организация: Замъка "Влюбен във вятъра" - Равадиново
Адрес: село Равадиново, Община Созопол
E-mail: gm@zamaka.bg
Телефон: 0894563013
Web страница: http://www.zamaka.bg

Мария Патронова

Физическо лице

Организация:
E-mail: patronova_marija@abv.bg

Бойка Маринова

Търговска фирма

Организация: Българска Медицинска Асоциация

Пламен Панайотов

Физическо лице

Организация:

Plamen Panayotov

Физическо лице

Организация:

Венета Паева

Физическо лице

Организация:

Albena Pavlova

Търговска фирма

Организация: Tour 4 Fun LTD
Адрес: Sofia
E-mail: tour4fun@abv.bg
Телефон: +35929442502
Мобилен: +359878530331
Web страница: http://tour4fun.info/

Даниела Бирова

Администрация

Организация: Туристически информационен център

Албена Павлова

Търговска фирма

Организация: Tour 4 Fun
E-mail: info@tour4fun.net
Web страница: http://www.tour4fun.info

Ина Иванова

Физическо лице

Организация:

Ива Лукайчева

Физическо лице

Организация:

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

ЕDEN мрежата на България
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader