Начало » EDEN дестинации » Природен парк Странджа

Природен парк Странджа

Поемайки из Странджа, на кръстопътя между Европа и Азия, в най-югоизточната точка на Балканския полуостров, още с първите крачки идва усещането за откривателство. Сред вековните гори на загадъчната планина с всяка крачка се разгръща вдъхновението и усещането за свобода, така както се разгръщат зелените надиплени хълмове, белязани със знаците на хилядолетна история.

Пътешествието в Природен парк Странджа възстановява пътищата към изгубения изток, разкрива биологичната съкровищница Колхида, съхранила растителни и животински видове от преди няколко милиона години и станала единствен техен дом в Европа.

Тук живеят хора, които хилядолетия наред, от поколение на поколение, предават обреди, вяра и самочувствие, че Странджа е благословена от Бога.

Природен Парк Странджа е най-голямата защитена територия в България и предлага уникалния шанс да видите най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.).

Горите покриват повече от 80% от площта на Парка. Средната им възраст е с 30 години по-висока от средната за страната, а старите  гори с възраст над 100 години са 30% от горите в защитената територия - три пъти повече от  средното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания - често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото разнообразие на земноводни влечуги в Европа, да се натъкнете на останки от тракийски гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика през м. май, да нагазите в кристално чисти реки, да се насладите на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата древност и съхранени с любов от хората навсякъде из планината.
Цялото това удивително природно и културно-историческо богатство се разполага в Природния парк “Странджа”, част от все още девствената планина. 

Прочетете повече за Природен парк Странджа тук

Маршрути: www.strandja.bg/BG/tourism_bg/routes_bg.html

Събития:

Фестивал на Зелениката
Всяка година през месец май, Фестивалът на зелениката събира приятели от цяла България и чуждестранни гости. Парковата администрация организира възможности за нови туристически маршрути в планината, познавателни беседи за странджанската гора, нощуване на палатка или в гостоприемните местни къщи,  базар с традиционни странджански продукти, грънчарски и арт работилници и множество други атракции, характерни за региона.
Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция по горите и от Проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” на Българска Фондация Биоразнообразие, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Нестинарски обряд - 3 юни, с. Българи
Пряката културна приемственост, осъществена в Странджа, е причина този действащ от тракийско време езически ритуал да запази основните си черти и до днес. Преди повече от две хилядолетия тракийските царе, които били и върховни жреци, единствени имали право да встъпват в контакт с боговете, да отправят към тях молби и питания, а след смъртта си да бъдат обожествявани. Преди да влезе в свещеното място, царят-жрец танцувал заедно с най-приближените си аристократи – неговите мисти. Само той играел върху жаравата на огъня, горящ пред вратата на хероона (храм на хероя – царския предшественик). Влизането в огъня го свързвало с боговете, за да се допита до тях. След този контакт той излизал пред народа си и оповестявал божествената воля и промисъл.
Отгласи от този ритуал се наблюдават при съвременните нестинарски игри в Странджа. Върху жаравата играят само посветените, които са обсебвани от духа на светеца. Между тях единствено главният нестинар или нестинарка, носейки иконата на обожествения цар Константин, т.е. на хероя, може да встъпи в контакт с него и да отправи молбите на хората. Единствено той може да предаде и отговорите на тези, които ги очакват. Той е възкръсналият тракийски цар-жрец в ролята си на медиатор – посредник между двата свята и главен прорицател.
Днес в село Българи изумителният танц върху жарава е само един отглас от онези древни тържества и ритуали. Въпреки това великата огнена мистерия пази притегателната си сила и досега.

Туристически информационен център

Община Малко Търново, отдел "Туризъм и информационни услуги"
тел./факс + 359 5952 2023,
е-mail: tic_mtarnovo@mail.bg
www.malkotarnovo.org/tic.html
 

За контакти с представители от дестинацията

Дирекция природен парк Странджа
гр. Малко Търново 8162, ул. „Янко Маслинков” 1
тел./факс: +359 5952 3635
е-mail: park@strandja.bg
www.strandja.bg  

Събития

Фестивал на Зелениката - м. Май
Прочетете повече 

Нестинарски обряд - 3 юни, с. Българи

Препоръчваме да видите

Марина река „Живият музей на терциерна Европа“

Марина река „Живият музей на терциерна Европа“Марина река „Живият музей на терциерна Европа“

Туристическият маршрут с продължителност около 1 час. Тук може да се наблюдават почти всички вечнозелени колхидски храсти и терциерни реликти, разпространени преди няколко милиона години в почти цяла Европа и след последните заледявания оцелели единствено в Странджа.
Тракийски култов комплекс в м. Мишкова нива

Тракийски култов комплекс в м. Мишкова ниваТракийски култов комплекс в м. Мишкова нива

В древността комплексът е включвал светилище, укрепена сграда, жилище на обслужващите храма, могилен некропол, античен водопровод, рудник и крепост (крепостта Голямото Градище). Днес могат да се видят основите на впечатляващия кръгов градеж от 3 реда блокове бял местен мрамор. 
Архитектурен резерват Бръшлян

Архитектурен резерват БръшлянАрхитектурен резерват Бръшлян

В него 76 къщи са архитектурни паметници на културата, типични представители на странджанската архитектура. Повече от двеста годишните селски къщи, посрещат туристи и са носители на регионална марка за качество “Странджа”. 
Защитена местност  „Петрова нива“

Защитена местност „Петрова нива“Защитена местност  „Петрова нива“

Издигнатият в местността монумент е в памет на загиналите българи по време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и на борбите им за свобода.
Нестинарски център с. Българи

Нестинарски център с. БългариНестинарски център с. Българи

Това е последния нестинарски център в България. В него се спазва стародавната дата на изпълнение на магическия обряд – 3 срещу 4 юни – Празникът на Св. Св. Свети Константин и Елена.
Горска сбирка в с.Граматиково

Горска сбирка в село ГраматиковоГорска сбирка в с.Граматиково

В рамките на сбирката е представена експозицията „Редки и защитени видове в Странджа”. Чрез интерпретативни модули и игрови занимания може да се научи повече за Природния парк и за връзката човек – природа. 
Тракийско скално светилище в м. Камъка (КАМЕНСКА БЪРЧИНА)

Тракийско скално светилище в м. Камъка (КАМЕНСКА БЪРЧИНА)Тракийско скално светилище в м. Камъка (КАМЕНСКА БЪРЧИНА)

Скалите в местността са природна забележителност. Достига се само пеша – 15 мин. плавно изкачване до скалния връх с причудливи естествени форми, обгръщани от небесния ефир.
Защитена местност „Устието на река Велека“

Защитена местност „Устието на река Велека“Защитена местност „Устието на река Велека“

Опазва долината на Велека, пясъчната коса (дълга около 500 м) и част от черноморското крайбрежие. Районът е едно от най-живописните кътчета по българското черноморско крайбрежие.
Атрактивна туристическа пътека „Изворите на река Младежка”

Атрактивна туристическа пътека „Изворите на река Младежка”Атрактивна туристическа пътека „Изворите на река Младежка”

Пътеката е с продължителност около 3 часа. Впечатлява с карстовия пейзаж – с надвисналите над бистрата река дървета, стръмните скали, бликащите извори и множеството пещери.

Природен парк Странджа
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader