Начало » Общи условия на сайта

Общи условия на сайта

Общи условия за ползване
на Интернет сайта на Министерството на туризма
www.edenbulgaria.eu


1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Министерството на туризма (МТ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта www.edenbulgaria.eu и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

2. „МТ” - Министерство на туризма, единен идентификационен код: BG 176789478, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Съборна” № 1.

3. Уеб сайтът www.edenbulgaria.eu е информационен портал, който предоставя ресурси и информация чрез хипервръзки (линкове) към други такива, намиращи се на сървъра на Министерството на туризма или на други сървъри, извън контрола на МТ.

4. Всички елементите на съдържанието на сайта на МТ - дизайн, програмни кодове, софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на МТ и партньорите, предоставили съответните материали.

5. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са две категории:
Регистрирани – потребители, които се регистрират на Интернет сайта на МТ чрез попълване на необходимите информационни полета.
Нерегистрирани – потребители, които посещават Интернет сайта на МТ без да извършват регистрация.

6. Регистрацията в уеб сайта на www.edenbulgaria.eu е безплатна. Само потребителите, които са извършили валидна регистрация, имат възможност да: достъпват материали, недостъпни за нерегистрирани потребители; свалят материали, които нерегистрирани потребители не могат; получават информация на своята електронна поща и др.

7. Чрез своя Интернет сайт МТ събира, обработва и съхранява единствено информацията, която Регистрирания потребител е предоставил доброволно. Ако Регистрирания потребител не желае информацията, която предоставя на сайта да бъде достъпна на трети леца, той има възможност да избира “Настройки за сигурност”. “Настройки за сигурност” позволяват скриването на информация за e-mail, телефон и мобилен за конкретния потребител, която информация не става достояние на трети лица.

8. Потребителят, независимо дали е регистриран или нерегистриран, използващ услугите на Интернет сайта на МТ, се задължава да спазва следните изисквания:
 • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта, условията и правилата на форума, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава правото на интелектуална собственост на трети лица или други имуществени и/или неимуществени права на трети лица;
 • да не разпространява или разполага на сървърите на МТ, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен с предварително писмено съгласие от министерството;
 • да не изпраща нежелани съобщения, нежелана поща, спам (spam) и др.;
 • да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта

9. С натискането на бутона „Изпрати” потребителят се съгласява и преотстъпва на МТ изключителното право да използва многократно материалите, по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства като част от програми, собственост на МТ или на свързани с МТ лица по смисъла на Търговския закон.

10. Потребителят отстъпва на МТ правото си да използва качените на сайта www.edenbulgaria.eu материали по начин, по който сметне за добре, включително за публикуване в интернет страниците, собственост на МТ.

11. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение. МТ не дължи компенсация при използването на съдържанието от трети лица.

12. С натискане на бутона „Изпрати”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и с ясното съзнание се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

13. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че използването на сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

14. МТ не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от сайта www.edenbulgaria.eu.

14. МТ не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

15. МТ си запазва правото едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФОРУМА


1. Публикуването на теми, тяхното дискутиране, както и изказване на собствено мнение или публикуването на цитати във Форума на сайта www.edenbulgaria.eu е достъпно единствено чрез регистриране и спазване на настоящите условия, както и Общите условия за ползване на Интернет сайта на МТ.

2. Публикациите, които се публикуват, трябва да бъдат релевантни към съответната тематична група. Форумите имат съответни заглавия, които съдържат кратки насочващи описания и представят тематичната насока за тяхното съдържание.

3. Теми, които не отговарят на тематиката и описанието на форума, ще бъдат премествани или премахвани по субективна преценка на администраторите на форума.

4. МТ уведомява потребителите, че авторите, които пишат във форума на сайта www.edenbulgaria.eu изразяват своето лично мнение по различни въпроси и МТ не носи отговорност за написаното от тях.

5. МТ има право да редактира или изтрива коментари, в случай, че те съдържат:
 • нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
 • текстове, които подтикват или подканват към жестокост или насилие или внушават нетърпимост между гражданите;
 • стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 • унизяват честта или достойнството на другиго или разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 • съдържат обиди на религиозна основа;
 • увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 • съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация;
 • съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 • съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта www.bulgariatravel.org и др. или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на предходните точки;
 • заплашващи физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 • разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 • съдържат нарушение на действащото законодателството на Р България.
 • прилагането и тълкуването на предходните точки се извършва изцяло по преценката на МТ.
6. МТ има право да откаже одобрение за качване на сайта, да редактира или да свали от сайта видеоматериали (клипове) или фотографски изображения, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото българско законодателство като например такива, съдържащи:
 • Сексуален тормоз;
 • Порнографски и вулгарно-натуралистични сексуални сцени;
 • Детска порнография;
 • Жертви на катастрофи и инциденти;
 • Посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал;
 • Подтикващи или подканващи към жестокост или насилие;
 • Материали стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 • Материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление;
 • Религиозни и антирелигиозни агитации;
 • Обиди на религиозна основа;
 • Увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице;
 • Разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 • Съдържащи национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация;
 • Съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 • Малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни;
 • Материали от актове на тероризъм във всякаква форма;
 • Откровени действия срещу училищния ред и правила;
 • Разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество;
 • Съдържащи действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на ъплоудване на материала;
 • С ниско техническо качество, неясен образ и съдържание и др.
Прилагането и тълкуването на предходните точки се извършва изцяло по преценката на МТ.

7. С публикуването на коментари и материали на сайта и натискане на бутона „Изпрати” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на МТ, описани в чл. 26 и 27 от настоящите Общи условия и поема отговорност в тази връзка.

8. МТ има право да откаже достъп до сайта на потребители, които системно и съзнателно два и повече пъти нарушават правилата на сайта. Съдържание, забранено за публикуване във форума:
 • текстове, съдържащите обидни, оскърбителни и гневни текстове
 • снимки, текстове и видеоматериали, съдържащи непристойни за публикациите съдържание.
 • Провокации към дискриминация – независимо дали тя е расова, културна, социална , религиозна и др.
 • Публикуване на теми и изказвания, които съдържат агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи омраза, подтикващи към масова паника, предизвикват страх и др.
 • Рекламни послания, както и други рекламни теми, скрити и явни; както и теми с цел популряризиране на други уеб сайтове и форуми.
 • Снимки на деца
 • лични данни на трети лица
 • Игри от тип "асоциации", писма на късмета, "лексиконни" теми, връзки към сайтове с игри, печелещи точки от кликване върху линкове и др. подобни.
 • Политическа пропаганда и агитация в теми и мнения
 • Призоваващи съобщения към гласуване в даден конкурс.
Задължително за изпълнение:
 • Писане на Кирилица.
Ограничения:
 • Публикуването на картинки трябва да бъде съобразено с максимално допустимите размери и обеми.
 • Заглавие на нова тема трябва да е подходящо и описващо съдържанието на темата.
 • Лични съобщения
 • Търговска дейност във форума.
 • Регистрацията и активното използване на повече от един прякор от един и същи потребител.
 • Политическата пропаганда и агитация в теми и мнения  

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Условията за ползване
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader