Начало » EDEN дестинации » Кърджали

Кърджали

В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда, е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Районът представлява уникална смес от исторически паметници от най дълбока древност, уникални природни феномени и трудно проходими планински масиви.

Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс, при добро управление на ресурсите, професионален подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта в кратки срокове, да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с подобни ресурси.

Община Кърджали има потенциал за развитие на устойчив туризъм на основата на съхраненото уникално природно и културно – историческо наследство и водните ресурси в региона, отличаваща се с привлекателни релефни форми. Туризмът се утвърждава  като важен отрасъл на икономиката на общината и генерира приходи за общината, бизнеса и местното население, чрез развиване и усъвършенстване на уменията за предлагане на туристически услуги с високо качество.
Местният културен и екологичен туристически продукт се предлага като уникално автентично преживяване в условията на съхранената природна и културна среда, като се включват възможности за трансгранични маршрути.

Атрактивната природна среда, съхранените фолклор, обичаи и занаяти са предпоставка за развитие на селски туризъм. Голямо емоционално въздействие могат да окажат местните фолклорни фестивали. Интересен туристически продукт представляват множеството екологични пътеки в общината.
Община Кърджали се характеризира с удобно местоположение от гледна точка на близостта й до границата с Гърция и използването на възможностите за трансгранично сътрудничество.
Древните обитатели на нашите земи са ни завещали наследство от многобройни паметници от различни исторически епохи; праисторически находки, тракийски гробници и римски мостове.   

Събития: 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “ПЕРПЕРИКОН”
Провежда се ежегодно от 2001 г. насам. Замисълът на фестивала е да се свърже с общоевропейската идея за съхраняване на богатото разнообразие на културното наследство и да се превърне в своеобразен мост, свързващ миналото, настоящето и бъдещето на народите от Балканите, Европа и Азия.
В началото - театрален фестивал, но по-късно в него намират място и останалите сценични изкуства - музика, балет, танци. Юнският празник се превръща в интересно развлечение, привличащо любители на изкуството и древността и е своеобразно рекламно лице на Перперикон.


Полезни връзки:

Туристически портал на Кърджали:
www.tourism.kardzhali.org/index.php

Община Кърджали:
www.tourism.kardjali.bg/
www.bulgariatravel.org/bg/object/361/Kyrdjali_grad 

За контакти с представители от дестинацията

Общинска администрация - Дирекция „Хуманитарни дейности”
гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 41
тел. + 359 361 67385;
факс: + 359 361 62968;
е-mail: municipalitykj@mail.bg ;  mayorkardjali@mail.bg
www.kardjali.bg  

Препоръчваме да видите

Регионален исторически музей

Регионален исторически музейРегионален исторически музей

Създаден през 1965 г. с основен фонд от над 45 хиляди експонати, проследяващи живота в Източните Родопи от най-дълбока древност до началото на 20 век.
Античният и средновековен град Перперикон

Античният и средновековен град ПерпериконАнтичният и средновековен град Перперикон

Изцяло изсечен в скалите Перперикон е един от най – древните монументални мегалитните паметници от времето на траките.
Средновековната крепост “Моняк”

Средновековната крепост “Моняк”Средновековната крепост “Моняк”

Една от най – високо разположените и най – големи крепости в Родопите
Средновековният манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”

Средновековният манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”Средновековният манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”

Основан през 6 – 8 век, той е бил средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично византийски стил, по точно атонски.
Храм „Св. Успение Богородично”

Храм „Св. Успение Богородично”Храм „Св. Успение Богородично”

Храмът се намира в квартал „Гледка” в град Кърджали. Светата обител включва църква и манастир.
“Каменната сватба”

“Каменната сватба”“Каменната сватба”

Природната забележителност “Каменната сватба” - “произведение” на природата, което представлява скални образования, наподобяващи хора, коне птици, оприличени като сватбено шествие.
Каменни гъби

Каменни гъбиКаменни гъби

Каменните гъби са скални образувания, които се намират източно от с. Бели пласт, на пътя, свързващ Кърджали с Хасково.
Храмът – „ Утроба”

Храмът – „ Утроба”Храмът – „ Утроба”

Най – невероятното съоръжение от времето на траките. Всеки ден точно в зенита на слънцето върху пода на пещерата се проектира слънчев фалос.
Кърджали
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader