Начало » Новини » Приключи изпълнението на проект за комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите от България

Приключи изпълнението на проект за комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите от България

Министерството на туризма приключи проект на тема „Комуникационна кампания за популяризиране на EDEN  дестинациите от България-II“ (абревиатура от European Destinations of ExcelleNce). Кампанията бе на стойност 60 088 евро и се финансира от Европейската комисия (ЕК) по Програма COSME (72.08%) и от националния бюджет (27,92%) по Споразумение за безвъзмездна помощ, сключено през м. януари 2016 г. между МТ и ЕК. Проектът бе с продължителност 18 месеца и приключи на 31 юли 2017г. Той е насочен основно към популяризиране на наличните EDEN дестинации в страната (Белоградчик, Кърджали, Казанлък, Силистра, Сапарева баня, Каварна, Враца, Белица, Кюстендил, Луковит и Сандански).

В рамките на Кампанията представянето на българските EDEN дестинации беше интегрирано в национална туристическа реклама на страната. Те бяха презентирани като част от националния туристически продукт на водещи за България туристически пазари по време на три международни изложения, проведени през 2016г. и 2017 г. (ITB Берлин, туристическата борса TTR в Букурещ – есен и пролет). По проекта беше осъществено участие и на четири национални туристически изложения и борси („Ваканция&СПА Експо” в София, изложение „Зелени дни”, София, Международната туристическа борса „Културен туризъм”, Велико Търново и борса „Уикенд туризъм“, гр. Русе).

За популяризиране на богатото природно и културно-историческо наследство на EDEN дестинациите бяха изработени рекламно-информационни материали – двуезични дипляни за събития и фестивали и за тематични маршрути между EDEN дестинациите (на български и английски език); пощенски картички и магнити с детски рисунки, получени в рамките на проведен по проекта он-лайн конкурс на тема „Моята EDEN дестинация“. В допълнение бяха заснети промоционални видеа за всички дестинации-подгласници, както и общ имиджов такъв, рекламиращ всички дестинации – победители и подгласници.

Допълнителна мярка за промотиране на дестинациите беше провеждането на три опознавателни пътувания по част от EDEN дестинациите с участието на специално подбрани травъл блогъри и туроператори от Румъния, Германия и България, които споделиха впечатленията си в своите блогове и социалните мрежи.

С цел  популяризиране и разпространение на информация, събития и добри практики от дестинациите, всеки месец беше разработван он-лайн бюлетин на EDEN дестинациите в двуезична версия (на български и английски езици). Текущо беше публикувана и информация, свързана с проекта по всички он-лайн канали на Министерството на туризма, вкл. на b2b информационно-комуникационната платформа на проекта www.edenbulgaria.eu.

Реализацията на Кампанията значително спомогна както за прякото популяризиране на EDEN дестинациите, така и за цялостното представяне на България като дестинация за специализиран туризъм, насочвайки вниманието и туристическия интерес към по-малко известни дестинации и продукти предимно в еко-, културния и СПА-туризма.

Инициативата на ЕК за European Destinations of ExcelleNce (EDEN) цели да популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма в целия Европейски съюз и се базира  на национални конкурси по теми, обявени от Европейската комисия. Чрез подбора се привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации и се създава платформа за обмен на добри практики в сектора.

Досега България е участвала в инициативата с три проекта по теми: „Водата – извор на живот и благоденствие” (за воден туризъм), „952: Природата ви приветства!” (за защитени територии) и „Тракийския дух” (за културно наследство). В резултат на това, EDEN дестинациите от България включват 14 общини, 1 област, културни, исторически и просветни институции, природни паркове и други, а списъкът на всички победители и подгласници включва:

Теми:

2010 г.

„Водата - извор на живот и благоденствие”

2009 г.

„952: Природата Ви приветства!”

(защитени територии)

2008 г.

„Тракийския дух”

(културно наследство)

Дестинации и проекти:

Област Силистра„Седем състояния на водата: дух, здраве, вяра, история, красота, традиция и дух”

 

Община Луковит, Ловешка област „Панака-магия: вода...скала”

 

Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите, туроператорите гр. Сандански „Земя-целуната от Бог”,

 

Община Кюстендил„Животворната вода на Пауталия - Велбъдж- Кюстендил”,

 

Община Белоградчик„Легендарното чудовище от Рабишкото езеро”,

Народно читалище «Георги Тодоров», гр. Белица - „Природният феномен в Национален парк Рила”

Сапарева Баня в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила” -  „Водопадите на Рила – извор на здраве и красота”

 

Община Каварна - „Яйлата съхранена природа и богато наследство”

 

 

Община Враца - „Врата към съхранената природа – Вратцата и долината на р. Лева”

 

Природен парк Странджа  и Българска Фондация Биоразнообразие - „С раница из Странджа – приключение в дивата природа.”

Община Белоградчик: Фолклорни празници „от Тимок до Искър – по стъпките на траките”

 

Регионален исторически музей, Силистра:„Вечноживият дух на Тракийския бог Залмоксис”

 

Асоциация за устойчив туризъм, Казанлък: „Казанлък – фестивал на тракийския дух в долината на тракийските царе”

 

Община Кърджали и партньори: „Дъждовница – Кръстопът на култове”

 

Папукчиеви ЕТ, Казанлък: Светлинно-музикален спектакъл „Сърцето на владетеля”

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader