Начало » Новини » Представителите на ЕДЕН дестинациите в България проведоха втора заключителна среща

Представителите на ЕДЕН дестинациите в България проведоха втора заключителна среща

Проектът за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България спомага изключително много както за промотирането им на националния и международния пазар, така и за устойчивото им развитие. Около това мнение се обединиха представителите на ЕДЕН дестинациите у нас по време на втората заключителна работна среща. В нея взеха участие експерти от Белица, Кърджали, Сапарева баня, Луковит, Каварна, Сандански и Кюстендил. „ЕДЕН е още една възможност за представянето на България на високо европейско ниво”, каза ръководителят на проекта и добави, че чрез проекта се създава устойчивост на дестинациите и условия за тяхното развитие.

По време на дискусията стана ясно, че видеоклиповете по проекта, представящи 12-те български ЕДЕН дестинации имат голяма популярност сред широката публика. Получено е запитване за превод вкл. и на китайски език, съобщиха от Министерството на туризма. Ръководителят на проекта информира, че ЕДЕН дестинациите винаги са представяни сред представителите на дипломатическите мисии у нас и по време на срещи с международно участие. В рамките на проекта са изработени 9 клипа за отделните дестинации и 1 общ. Те са разпространявани и през онлайн каналите на Министерството на туризма.

В рамките на проекта са проведени три опознавателни тура на блогъри от Румъния, Германия и България. София – Кюстендил – Мелник – Сандански – Белица – Сапарева баня – София бе маршрутът на гостите от съседната ни страна и българските блогъри, а красотата на Враца, Белоградчик и Луковит завладя немските травъл блогъри. Представителите на ЕДЕН дестинациите в България и експертите от Министерството на туризма коментираха, че всички блогъри са публикували своите статии в много кратък срок и, че са били активни с постове и снимки още по време на самите пътувания. Участниците в срещата заключиха, че именно чрез подобни активности може най-добре да се усетят духа и традициите на дадено населено място.

Ежемесечно издаване и разпорстранение на бюлетин за българските ЕДЕН дестинации, актуализиране на имиджова брошура, онлайн листовка, банери, плакати. Всяка една от дестинациите е представяна на национални и международни туристически борси като най-голямото изложение в Румъния TTR, ITB в Берлин, Ваканция и СПА ЕКСПО и „Зелени дни” в София и др.

Представителите на българските ЕДЕН дестинации споделиха опита по между си и обмениха идеи за устойчивото развитие на всяка от тях. В края на работната среща бяха попълнени специално изработени анкетни карти, в които всички участници отразиха своите препоръки и мнение за ползата от проекта и за бъдещото му развитие и надграждане.

В България EDEN дестинациите са 12. Избрани са в рамките на 3 национални конкурса за отлична туристическа дестинация по темите: културен туризъм, защитени територии и воден туризъм. Това са: Белоградчик, Луковит, Враца, Силистра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапарева баня и Кюстендил.

Спечеленият от Министерството на туризма проект за „Комуникационна кампания за популяризиране на българските ЕДЕН дестинации – второ издание“ е на стойност 69 088 евро и се финансира по програма COSME 2014-2020 на Европейската комисия. В рамките на кампанията се включва подготовка на рекламно-информационни материали, представяне на предварително избрани национални и международни туристически изложения и борси, организиране на опознавателни турове и др.

EDEN - European Destinations of ExcelleNce (Отлични европейски дестинации) е инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Инициативата повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмен на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader